Warunki współpracy DPL Agency

I
Ustalenia dotyczące serwisów internetowych
 1. DPL Agency opracuje poglądowy projekt strony internetowej do akceptacji na podstawie którego Zamawiający ma możliwość przesłania własnych uwag. DPL Agency w ustalonej cenie usługi jest zobowiązany wdrożyć poprawki wysłane przez Zamawiającego do przedstawionego projektu. Przez wdrożenie poprawek rozumie się modyfikację projektu strony internetowej do 1/3 całego dzieła.
 2. Zamawiający ma możliwość odrzucenia pierwszego projektu strony internetowej przygotowanego przez DPL Agency. W tym przypadku DPL Agency zobowiązany jest w ustalonej cenie usługi do przygotowania drugiego od podstaw nowego projektu do akceptacji. W przypadku drugiego projektu DPL Agency jest zobowiązany w ustalonej kwocie usługi wdrożyć wszystkie poprawki wysłane przez Zamawiającego. Przez wdrożenie poprawek rozumie się modyfikację projektu do 1/3 całego dzieła.
 3. W przypadku projektów, gdzie opracowana jest specyfikacja (sklepy, portale, strony z CMS, katalogi produktów CMS i inne projekty wymagające złożonych skryptów):
  1. Zamawiający otrzyma specyfikację projektu przygotowaną przez DPL Agency do wglądu celem akceptacji,
  2. Zamawiający ma możliwość przesłania własnych uwag do przedstawionej specyfikacji,
  3. Po zaakceptowaniu specyfikacji oraz layout przez Zamawiającego wdrożona zostanie interaktywna wersja.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do przesłania tekstów na poszczególne podstrony serwisu internetowego (np. o firmie, oferta, dane teleadresowe) oraz logo (jeśli takie jest niezbędne do wykonania projektu) i zdjęcia produktów (jeśli takie są niezbędne do wykonania projektu). W przypadku wersji językowych Zamawiający jest zobowiązany do przesłania tłumaczenia. Istnieje możliwość zlecenia tłumaczeń DPL Agency. Instalacja wersji językowych oraz tłumaczenia płatne są dodatkowo.
 5. Zdjęcia do projektu strony internetowej DPL Agency zamówi we własnym zakresie z płatnych banków zdjęć. Koszt jednego zdjęcia wynosi 20zł netto i naliczany jest dodatkowo do kwoty usługi (średnio w projekcie stosowane są trzy zdjęcia). Zamawiający ma prawo przesłania własnych zdjęć i zrezygnować z płatnych. Musi o tym poinformować DPL Agency przed przystąpienie do prac nad zleceniem.
 6. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach, miejsce na serwerze, domena nie jest przedmiotem umowy wykonania serwisu internetowego. Powyższe usługi płatne są dodatkowo.
II
Ustalenia dotyczące znaków graficznych (logo)
 1. DPL Agency zobowiązany jest do przygotowania do trzech wersji logo. Istnieje możliwość zamówienia pakietu rozszerzonego z większą ilością propozycji logo.
III
Ustalenia dotyczące innych projektów graficznych (banery, szablony, plakaty, wizytówki, ulotki, layout itp.)
 1. DPL Agency przedstawi jeden poglądowy projekt do akceptacji na podstawie którego Zamawiający ma możliwość przesłania własnych uwag. DPL Agency w ustalonej cenie usługi jest zobowiązany wdrożyć wszystkie poprawki wysłane przez Zamawiającego do przedstawionego projektu. Przez wdrożenie poprawek rozumie się modyfikację projektu do 1/3 całego dzieła.
 2. Zamawiający ma możliwość odrzucenia całkowicie pierwszego przedstawionego projektu przygotowanego przez DPL Agency. W tym przypadku DPL Agency zobowiązany jest w ustalonej cenie usługi do przygotowania drugiego od podstaw nowego projektu do akceptacji. W przypadku drugiego projektu DPL Agency jest zobowiązany wdrożyć w ustalonej cenie usługi wszystkie poprawki wysłane przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający jest zobowiązany do przesłania wszystkich materiałów merytorycznych niezbędnych do wdrożenia projektu takich jak: teksty, logo, zdjęcia produktów. W przypadku wersji językowych Zamawiający jest zobowiązany do przesłania tłumaczenia. Istnieje możliwość zlecenia tłumaczeń DPL Agency.
 4. Zdjęcia do projektu DPL Agency zamawia we własnym zakresie z płatnych banków zdjęć. Koszt jednego zdjęcia wynosi 20zł netto i naliczany jest dodatkowo do kwoty usługi. Zamawiający ma prawo przesłania własnych zdjęć i zrezygnować z płatnych. Musi o tym poinformować DPL Agency przed przystąpienie do prac nad zleceniem.
IV
Ustalenia ogólne
 1. DPL Agency przed przystąpieniem do współpracy wymaga zaliczki która może zostać zwrócona do etapu przedstawienia pierwszego projektu.
 2. Wpłata zaliczki oznacza akceptację warunków współpracy przez Zamawiającego.
 3. Opłacenie całej wartości usługi przez Zamawiającego oznacza, iż Zamawiający zaakceptował projekt i nie wnosi żadnych uwag.
 4. DPL Agency przekaże gotowy, zaakceptowany projekt w momencie opłacenia całości usługi przez Zamawiającego.
 5. DPL Agency zachowuje prawo do rezygnacji ze zlecenia. W wypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie DPL Agency zobowiązany jest on do zwrotu wyłącznie tej części wynagrodzenia, którą DPL Agency otrzymał przed ukończeniem zlecenia, bez osobnego wezwania.
 6. Komunikacja i ustalenia drogą e-mail między Zamawiającym, a DPL Agency są wiążącą formą współpracy.
 7. Podany termin realizacji zamówienia jest szacunkowy.