Beställningsvillkor DPL Agency

I
Villkor gällande webbplatser
 1. DPL Agency utarbetar ett projekt av den beställda webbplatsen och skickar över det till beställaren för godkännande. Beställaren kan lämna synpunkter på projektet. DPL Agency tillämpar alla beställarens ändringar inom det förutbestämda priset. Tillämpning av ändringar innebär modifiering av upp till en tredjedel av hela projektet.
 2. Beställaren kan avvisa hela första projektet. I så fall måste DPL Agency inom det förutbestämda priset utarbeta ett annat projekt från början och skicka över det till beställaren för godkännande. DPL Agency tillämpar inom det förutbestämda priset alla beställarens ändringar i det andra projektet. Tillämpning av ändringar innebär modifiering av upp till en tredjedel av hela projektet.
 3. Om beställaren avvisar projektets andra version, kostar utarbetning av varje ytterligare version extra.
 4. För projekt där en specifikation utarbetas (webbutiker, CMS produktkataloger samt övriga projekt där det krävs komplexa skript) gäller följande:
  1. Specifikationen skickas över till beställaren för godkännande,
  2. Beställaren kan lämna synpunkter på specifikationen,
  3. Lösningar som inte finns med i specifikationen när den godkänns av beställaren kostar extra.
 5. Beställaren tillhandahåller texter för webbsidor (t.ex. gällande företaget, dess tjänster eller sortiment, kontaktuppgifterna) samt login (om det krävs för att genomföra projektet) och produktbilder (om det krävs för att genomföra projektet). Ska det finnas flera språkversioner tillhandahåller beställaren även lämpliga översättningar. Det finns möjlighet att beställa översättning hos DPL Agency.
 6. DPL beställer på egen hand bilder till projekt från avgiftsbelagda bildbanker. En bild kostar 100 SEK exkl. moms (i ett projekt används oftast tre bilder). Bildkostnad tillkommer på det slutliga priset på tjänsten. Beställaren får tacka nej till betalbilder och tillhandahålla egna bilder. I så fall ska DPL Agency få information innan arbetet med projektet påbörjas.
 7. Prissänkningen gäller en webbplats utförd i följande tekniker: HTML5 och/eller PHP och/eller CSS och/eller JS och/eller AJAX samt:
  1. ett kontaktformulär som besökare kan använda för att skicka förfrågan direkt från en webbsida,
  2. och/eller vägbeskrivningar,
  3. installation av Google Analytics-statistiker,
  4. uppladdning av upp till 50 bilder (ex. på produkter)
  5. installation av ett färdigt projekt på ett anvisat webbhotell,
  6. stöd och rådgivning i fråga om inköp av webbhotell, domän och e-postlåda.
  Större projekt prissätts individuellt. Ytterligare skript, såsom CMS, beställningsformulär och liknande kostar extra.
 8. Sökmotoroptimering, utrymme på ett webbhotell och internetdomän ingår ej i avtalet om upprättande av en webbplats. Dessa är tilläggstjänster och kan utföras mot ytterligare ersättning.
II
Villkor gällande grafiska symboler (logon)
 1. DPL Agency utarbetar tre förslag till en logo. Varje ytterligare förslag kostar extra. Det finns möjlighet att beställa ett utökad paket där fler logoförslag ingår.
 2. Beställaren får sin logo i vektor- och bitmapformat med färgerna beskrivna i Pantone-, CMYK- och RGB-systemet.
III
Villkor gällande övriga grafiska designtjänster (banners, mallar, affischer, visitkort, flyers, layout, o.d.)
 1. DPL Agency utarbetar ett projekt av det beställda materialet och skickar över det till beställaren för godkännande. Beställaren kan lämna synpunkter på projektet. DPL Agency tillämpar alla beställarens ändringar inom det förutbestämda priset. Tillämpning av ändringar innebär modifiering av upp till en tredjedel av hela projektet.
 2. Beställaren kan avvisa hela första projektet. I så fall måste DPL Agency inom det förutbestämda priset utarbeta ett annat projekt från början och skicka över det till beställaren för godkännande. DPL Agency tillämpar inom det förutbestämda priset alla beställarens ändringar i det andra projektet.
 3. Om beställaren avvisar projektets andra version, kostar utarbetning av varje ytterligare version extra.
 4. Beställaren ska tillhandahålla alla material som är nödvändiga för att utföra projektet, såsom: texter, logor, produktbilder. Ska det finnas flera språkversioner tillhandahåller beställaren även lämpliga översättningar. Det finns möjlighet att beställa översättning hos DPL Agency.
 5. DPL beställer på egen hand bilder till projekt från avgiftsbelagda bildbankar. En bild kostar 10 PLN exkl. moms. Bildkostnad tillkommer på det slutliga priset på tjänsten. Beställaren får tacka nej till betalbilder och tillhandahålla egna bilder. I så fall ska DPL Agency få informeras innan den börjar arbeta på projektet.
IV
Allmänna villkor
 1. Beställaren betalar i förskott kostnader som uppstår i samband med projektet innan DPL Agency börjar arbeta på det.
 2. Genom att betala förskottet godkänner man beställningsvillkoren.
 3. Vid helbetalning anses projektet godkänt av beställaren utan att få kräva ytterligare ändringar.
 4. DPL Agency överlämnar det färdiga, godkända projektet efter att hela projektpriset betalats.
 5. DPL Agency förbehåller sig rätten att avstå från uppdraget. Om detta händer på grund av hinder eller avbrott som beror på DPL Agency betalas utan anmodan hela den redan betalda summan tillbaka.
 6. Kommunikation och överenskommelser gjorda mellan beställaren och DPL Agency via e-post är bindande.